Gyermekvédelem

cashback
TL;DR: Tanítsuk gyermekeinket a tudatos internet használatára!

Mit jelent az online gyermekvédelem?

Az online gyermekvédelem a gyermekeket az online térben fenyegető kockázatok és veszélyek csökkentésére irányuló különféle megközelítések összessége. Minden felnőtt közös felelőssége megvédeni a gyerekeket ezektől a veszélyektől. Minden szereplőnek megvan a maga feladata, amellyel segítheti a gyerekeket és fiatalokat abban, hogy ki tudják használni az internet adta lehetőségeket, hogy megtanulják a digitális műveltség alapjait és ellenállóvá váljanak a digitális jóllétük és védelmük érdekében. Mivel az online gyermekvédelemnek nem létezik egy általános meghatározása, ezért egy olyan komplex megközelítést használ, amely segítségével biztonságos, az életkornak megfelelő, befogadó és részvételen alapuló teret tudnak kiépíteni a gyerekeknek és fiataloknak, mely a következő területeket érinti.

 • válasz, támogatás és személyes segítség a fenyegetésekkel szemben,
 • a veszély megelőzése,
 • egészséges egyensúly kialakítása a védelem és a lehetőségek között, hogy a gyerekek tudatos digitális állampolgárokká válhassanak,
 • a gyerekek és a társadalom jogainak és felelősségének kialakítása és érvényesítése.


Továbbá a technológia és a társadalom gyors fejlődése és az internet határok nélküli jellege okán a gyermekek online védelmének rugalmasnak kell lennie és gyorsan kell alkalmazkodnia a változásokhoz annak érdekében, hogy hatékonyan tudjon működni. A technológia fejlődésével új kihívások jelennek meg. Ezekkel a legjobban akkor tudunk megküzdeni, ha közösen, globális közösségként keresünk új megoldásokat.

Gyermekek személyes adatainak védelme

A személyes adatok védelme valójában nem az adat, hanem a mögötte álló személy védelméről szól. Az adatai felett mindenki maga rendelkezik. Személyes adatnak minősül minden olyan információ, ami az adott emberrel közvetlenül vagy közvetve kapcsolatba hozható, rá vonatkozik. Mára a személyes adatok az online tér fizetőeszközévé váltak, jelentős piaci értékük van. Az ingyenesnek tűnő internetes szolgáltatások, közösségi terek egy része még mindig a felhasználók személyes adatainak jogtalan összegyűjtésére és felhasználására épül. Azonban ez számos kockázattal jár, mint a:

 • személyes adatokkal való visszaélés (pl. zsarolás, kéretlen üzenetküldés, személyiséglopás és zaklatás, stb.),
 • személyes adatok illetéktelen megszerzése (pl. adathalászat, csaló nyereményjátékok, stb.).


A kockázatok elkerülését és a lehetőségek kiaknázását a körültekintő letöltések, a megfelelő és folyamatosan frissített adatvédelmi beállítások, és a gyermekekkel folytatott párbeszéd is segítheti.

A gyermekeknek - életkorukból is adódóan - különösen nagy szükségük van adataik online védelmére, mert kiszolgáltatottabbak, tájékozatlanabbak és kevésbé képesek az adatkezelési folyamatokat követni, illetve a különböző kockázatokat, veszélyeket felmérni és elkerülni.

Magyarországon 14 év alatt kizárólag szülő, 14 és 16 év között a szülő és a gyermek közösen, 16 év felett pedig már maga a fiatal is tehet érvényes adatvédelmi jognyilatkozatot, például regisztrálódhat valamely online játékra, közösségi média-alkalmazásra. Az alábbi tanácsokat érdemes megfontolni.

 • Vizsgálja meg alaposan az adatvédelmi szabályzatot, ha a gyermeke regisztrál egy újszolgáltatásra!
 • Az első használat előtt minden esetben nézzék át és módosítsák megfelelően az adatvédelmi beállításokat!
 • Ne legyenek nyilvánosak a gyermek személyes fiókjai (pl. olyan közösségi oldalakon, mint a Facebook, TikTok, stb.)!
 • Csak legális alkalmazásboltból töltsön le játékokat, applikációkat!
 • Minden új letöltésnél nézze meg az alkalmazáshoz tartozó engedélyeket, és azok alapján döntsön a letöltésről (pl. a számítógép ne férjen hozzá a helyadatokhoz)!
 • Időről-időre nézze át és amennyiben szükséges módosítsa az adatvédelmi beállításokat!


Adatvédelmi kérdésekben az adatkezelőhöz, probléma esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hivatalához (honlap: www.naih.hu) érdemes fordulni.

A gyermekek védelme az online térben és tartalomszabályozás

A fiatalok online média használata kapcsán elsősorban a szülők feladata felmérni a valós kockázatokat és felismerni a gyorsan változó médiakörnyezet által kínált lehetőségeket.

A tartalomszabályozás rendkívül nehéz kérdés, hiszen azt kell eldönteni, hogy mely tartalmak ne kerüljenek a fogyasztók, s különösen a kiskorú felhasználók elé. A tartalmak szűrésével, blokkolásával mint eszközzel azért is kell óvatosan bánni, mert egyrészt ellentétes a véleményközlés szabadságának elvével, másrészt a tartalom sohasem csak egyféle módon értelmezhető, megítélése mindig a megformálás, az elbeszélés konkrét megjelenítésétől és a befogadók kulturális pozícióitól függ.

Bár a tartalomszabályozás nehezen birkózik meg az iróniával, a többértelműséggel, afikcióval és a művészi minőséggel, abban mégis erős a közmegegyezés, hogy a serdülőkor előtt a tartalomszűrés a gyerekek életkori sajátosságai miatt elkerülhetetlen, mivel a szorongás, a félelem, a félreértés és a vizuális sokk egyaránt komoly károkat okozhat a gyermekek testi, szellemi, lelki és erkölcsi fejlődésében. Az online környezetben terjedő tartalmak könnyen elérhetik a gyermekeket, a szülők tudta nélkül is.

Az állam, a szolgáltatók és a családok közös feladata, hogy megteremtsék azt a védőhálót, melynek segítségével az online világban is biztonságban tudhatjuk gyermekeinket. A korhatár-besorolás, a hotline-szolgáltatások, a szűrőszoftverek mellett az oktatásnak, a tudatosításnak ebben különösen fontos szerepe van. Az életkornak megfelelően kialakított családi szabályok, a gyermekkel folytatott párbeszéd egyaránt segíti a kockázatok elkerülését és a lehetőségek kiaknázását. Érdemes megfontolni az alábbi tanácsokat.

 • Tartsák be az életkori korlátokat és a korhatár-besorolás ajánlásait a filmek és videójátékok esetében is (honlap: https://pegi.com)!
 • Ne engedjék gyermeküket az engedélyezett életkor elérése előtt regisztrálni a közösségi média-oldalakra, ne készítsenek nekik kisebb korukban saját profilt!
 • Tegyék megközösen az első lépéseket a közösségi média világában, ahogy eleinte az utcán is együtt közlekednek!
 • Ha kisgyermekekre káros tartalommal találkoznak, jelentsék valamelyik hotline szolgálatnál, vagy - közösségi média esetében - az adott szolgáltató (pl. YouTube, Facebook, stb.) felületén!
 • Figyeljenek arra, hogy a gyermekek által használt eszközök beállításai biztonságosak legyenek, fokozatosan, kis lépésekben bátorítsák és kontrollálják az önálló tartalomválasztást!
 • Beszélgessenek sokat gyerekükkel az online térben szerzett élményekről!

A gyermekek védelme az online dezinformáció avagy álhírek ellen

Napjainkra az online médiakörnyezetben az információ hitelessége alapkérdéssé vált. Végtelen számú forrásból tájékozódhatunk, azonban az információk eredete, szerzője, sokszor nem, vagy csak komoly utánjárással ismerhető fel. Ezek nagy részének célja a társadalmi elbizonytalanítás (részigazságokra épülő félreinformálás), illetve a felhasználói kíváncsiságot, szenzációéhséget kihasználó, a tények eltorzításával, konstruálásával és ironizálásával történő profitszerzés. Ezért mára sokszor bizonytalanná váltak azok a bevált kapaszkodók, melyek a hírforrásokhoz köthetők.

A közösségimédiában megjelenő tartalmak népszerűsége attól függ, hányan lájkolják, és osztják meg azokat. A tartalmakat rangsoroló algoritmusok azonban nem vizsgálják sem azt, hogy a hír igaz-e, sem azt, hogy milyen minőségű. Noha a kutatások szerint a fiatalok nemigen látogatják a híroldalakat, a közösségi média robosztus és folyamatosan áramló tartalom folyamában a hamis online információkkal és torz szenzációkkal ők is találkoznak. Így a felnőtteknek fokozott felelősségünk van abban, hogy a gyermekeket is tudatos és kritikus médiahasználatra neveljék. Érdemes betartani az alábbi szabályokat.

 • Az online média világából érkező információk sokszor nem megbízhatóak, nem ellenőrzöttek. Ezért nekünk, felhasználóknak kell szűrnünk, válogatnunk, ellenőriznünk és kritikusan megítélnünk azokat.
 • Felnőttként gyakoroljuk a dezinformációs szándékok és az álhírek felismerését. Használjuk a józan eszünket, nézzük meg a forrást, gondoljuk végig a megosztott információ célját. (Ha felfokozott érzelmeket vált ki, elképzelhető, hogy hamis hírrel van dolgunk.)!
 • Tanítsuk meg gyermekeinket a tény és a vélemény megkülönböztetésére!
 • Keressük a megbízható információforrásokat, ne döntsünk megalapozatlan hírek alapján!
 • Tájékozódjunk minél többféle forrásból!
 • Beszélgessünk sokat gyermekünkkel az online térben szerzett információkról!

A gyermekek digitális identitása, az online lábnyom

Az online médiahasználat mára a gyermekek és fiatalok személyiség fejlődésének egyik kulcskérdése lett, ezért nagyon fontos az azzal kapcsolatos szülői szerepértelmezés.
Kamaszkorban különösen nagy jelentősége van az adott személyiség online térben való megjelenésének, bemutatkozásának, és az internetes jelenlét formáinak, például a megfelelően felépített közösségi profil kialakításának, illetve a kortársak visszajelzéseinek, értékeléseinek.
A 12-18 évesek identitása jórészt az online környezetben fejlődik, ahol az offline és online személyiségek sokszor nincsenek szinkronban. Ezért fontos tudatosítani, hogy a valóságos és a virtuális személyiség ma már nem elválasztható, mert a gyerekek egyaránt valóságként élik meg mindkettőt.

Emiatt nagyon fontos tehát a digitális személyiség, a digitális identitás kialakítása és menedzselése, vagyis a vállalható énkép formálása (például a szelfik megosztása), a közösségi oldalakon megosztott személyes narratíva felépítése (azoknak az eseményeknek a megválasztása és megfogalmazása, amelyeket a gyerekek megosztanak magukról).
Mindezeknek döntő szerepe és hatása van a gyerekek önértékelésére és az általános közérzetére.

Fontos tudni, hogy a digitális tevékenység során keletkező, hozzánk köthető adatokat, információkat digitális lábnyomnak nevezzük. Ezeknek az online identitás szempontjából különösen lényeges része rendszeres karbantartást (például törlést, frissítést) igényel.

Vajon hogyan döntheti el a kamasz, hogy miként alakítsa digitális énképét, milyen tartalmakat osszon meg önmagáról, másokról vagy a világ dolgairól? Konkrét esetekben az alábbi szempontok átgondolása sokat segíthet.

 • Ki láthatja a posztomat?
 • Nem árulok el túlsokat magamról?
 • Miért akarom megosztani? Elismerés miatt, dühből, félelemből?
 • Nem mutat be engem előnytelenül?
 • Nem fogok megsérteni, megbántani vele valakit?
 • Van-e esély rá, hogy valaki félreérti?

A gyermekek médiahasználata és a szenvedélybetegség

A technológiai változások a médiaeszközökkel kapcsolatos félelmeket is alakítják. Míg régebben a túlzott tévézéstől, ma az okostelefon, az online videojáték, illetve a közösségi média túlhasználatától és az ezektől való függőségtől féltjük gyermekeinket.
A képernyő előtt eltöltött idő önmagában nem a függőség mércéje, így annak szűkítése, illetve csökkentése nem biztosíték, például a testképzavarok, vagy a játék-, vagy lájkfüggőség kialakulásának elkerülésére.

Problémás médiahasználatról akkor beszélünk, amikor felborul az egyensúly a médiahasználat és az élet egyéb területei között, amikor egyre fontosabbá válik gyermekeink számára a jelenlét valamely eszközön, vagy alkalmazásban (közösségiplatform, játék, sorozat), és emiatt hanyagolja másfajta tevékenységeit.
A függőség ezzel szemben szenvedélybetegség, kóros állapot, amely evés és alvászavarokat, depressziót okozhat és amely azonnali beavatkozást, terápiát igényel.

A családban az életkornak megfelelően kialakított használati rutinok, szabályok, a gyermekek online tevékenységeinek figyelemmel kísérése, a velük folytatott, partnerségre alapozó párbeszéd segíti a kockázatok minimalizálását és a lehetőségek kiaknázását.
Az alábbi eszközöket alkalmazhatjuk a problémás használat, illetve a függőség megelőzéséhez.

 • Ne használjunk túl sok alkalmazást, illetve online platformot!
 • A gyerekekkel egyeztetve szabályozzuk a képernyőidőt (tervezés, felügyeleti eszközök)!
 • Tartsunk tudatosan képernyőmentes órákat, akár napokat!
 • Keressünk gyermekünk számára érdekes offline programokat!
 • Legyen a médiahasználat kiemelt, értékes szabadidős, vagy elmélyült munkatevékenység!
 • Járjunk utána annak, mire vágyik, mit keres és talál az interneten, s tisztázzuk, ha valamilyen vágy teljesítése nem realizálható vagy magas kockázattal valósítható meg a valódi életben.

Digitális generációk

A szülőknek sincs könnyű dolga a digitális világban, hiszen ezen a területen nincsenek bevált nevelési minták. A gyermekek egyre intenzívebb online jelenléte pedig tovább mélyítheti - az eltérő eszközhasználatból és attitűdből következő - digitális generációs szakadékot.
A tudatos digitális nevelés célja, hogy a szülők már egészen kicsi kortól aktívan, a korlátozás, az élményszerű használat és az értelmezés eszközeinek átgondolt módszereivel alakítsák a gyermekek médiahasználatát, az online világfelfedezését.
Az életkornak megfelelően kialakított családi szabályok, illetve a gyermekkel folytatott párbeszéd is segítheti az online kockázatok csökkentését, a generációs szakadékok áthidalását, és növelheti a hasznos, kreatív és értékteremtő internethasználatot. Ennek érdekében az alábbiakat tartsuk szem előtt.

 • Óvodás kor alatt lehetőleg minimalizálja a képernyőhasználatot, az elkerülhetetlen képernyőhasználat felnőtt részvételével történjen!
 • Szülőként törekedjen a képernyőidő és az elérhető tartalmak ésszerű szabályozására, beszélgessen óvodás vagy kisiskolás gyermekével online- és médiaélményeiről!
 • Fontos, hogy a gyermekek válogatott tartalmakkal találkozzanak (mesefilmek, játékok), az ömlesztett tartalmak elérését (televíziózás, netezés) javasolt kerülni.
 • Alakítsa ki a család online szabályait és szükség esetén, a gyermekek fejlődésével összhangban rugalmasan módosítsa is azokat!
 • Sose feledje, hogy a gyermekek számára a szülők az elsődleges minták. Ha a szülők folyamatosan a mobilon "lógnak" vagy a gép előtt dolgoznak, a gyerekek számára is ez lesz a követendő, természetes és normális állapot.
 • Amikor a gyermek megkapja első saját mobileszközét, közösen fektessék le a használattal kapcsolatos szabályokat. Figyeljen oda arra is, hogy gyermekének semmiképpen se adjon fizetési jogosultságot!
 • A kamaszkorral az önálló médiahasználat ideje is eljön. Igyekezzen megőrizni a bizalmi kapcsolatot, hogy gyermeke tudja, elsősorban kihez fordulhat, ha segítségre van szüksége.

Gyermekeke védelméhez hasznos alkalmazások, szűrőprogramok és oldalak elérhetősége

Az internet térhódításával arányosan nő a gyermekek internetezését felvilágosítással és szűrőkkel is védő szülők száma. A kiskorúak biztonságos internethasználata érdekében szolgáltatóként mi is biztosítjuk a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható szoftverek (szűrőszoftverek) letölthetőségét és ezt követően azok ingyenes használhatóságát minden érdeklődő előfizető szülő számára.

tax verification
Megbízható és köztartozásmentes adózó